parallax background

Ценоразпис на специализирани медицински услуги

Първичен преглед при СИМП

50.00лв.

Вторичен преглед при СИМП

20.00лв.

ЛКК

35.00лв.

УЗИ по желание

35.00лв.

Превръзка хирургична

24.00лв.

Мускулна/подкожна инжекция

9.00лв.

Венозна инжекция

11.00лв.

Венозна инфузия

52.00лв.

Ставна инжекция

16.00лв.

Изследване УНГ

21.00лв.

Аборт по желание

245.00лв.

Абразио

245.00лв.

HSG

185.00лв.

Пробна инцизия (биопсия)

134.00

Уретрален секрет

31.00лв.

Хистеро и Лапароскопия (HSC + LSC)

1369.00

Лапароскопски операции (LSC)

959.00лв.

Хистероскопия диагностична

300.00лв.

Хистероскопия оперативна

529.00лв.

Инцизия и дренаж на бартолинова жлеза

364.00лв.

Екстирпация на бартолинова жлеза

318.00лв.

Биопсия

154.00

Първичен преглед + Ултразвук – Гастроентерология

50.00лв.

Вторичен преглед - Гастроентерология

25.00лв.

Сигмоидоскопия

92.00лв.

Фиброколоноскопия

123.00лв.

Фиброгастроскопия

103.00лв.

Биопсия при всички видове ендоскопии

31.00лв.

Изследване на цервикален секрет за степен на вл.чистота

7.00лв.

Разширена ехография с 3 доплер изследвания

31.00лв.


Ценоразпис Асистирана репродукция


Спермограма

55.00лв.

Разширена спермограма с морфология по Крюгер

160.00лв.

Интраутеринна инсеминация - съпружеска

315.00лв.

Интраутеринна реинсеминация - съпружеска

67.00лв.

Интраутеринна инсеминация - донорска

525.00лв.

Интраутеринна реинсеминация - донорска

277.00лв.

Замразяване и съхранение на сперматозоиди - 1 година

265.00лв.

Тест за преживяемост при замразяване на сперматозоиди

55.00лв.

Пункция на фоликули

420.00лв.

Оплождане IVF/ICSI и култивиране на 1 яйцеклетка

420.00лв.

Оплождане IVF/ICSI и култивиране на 2 до 5 яйцеклетки

1315.00лв.

Оплождане IVF/ICSI и култивиране над 5 яйцеклетки

1680.00лв.

Замразяване на яйцеклетки/ембриони - до 2

475.00лв.

Замразяване на яйцеклетки/ембриони - до 4

580.00лв.

Замразяване на яйцеклетки/ембриони - над 6

685.00лв.

Такса за съхранение на яйцеклетки/ембриони - 6 месеца

160.00лв.

Такса за съхранение на яйцеклетки/ембриони - 1 година

315.00лв.

Ембриотрансфер

420.00лв.

Размразяване на яйцеклетки/ембриони

265.00лв.

Трансфер на размразени ембриони

685.00лв.

Трансфер на замразени и свежи ембриони

840.00лв.