parallax background

Ценоразпис на специализирани медицински услуги

Първичен преглед при СИМП

80.00лв.

Вторичен преглед при СИМП

40.00лв.

ЛКК

40.00лв.

УЗИ по желание

45.00лв.

Превръзка хирургична

45.00лв.

Мускулна/подкожна инжекция

11.00лв.

Венозна инжекция

17.00лв.

Венозна инфузия

70.00лв.

Ставна инжекция

25.00лв.

Изследване УНГ

35.00лв.

Аборт по желание

319.00лв.

Абразио

319.00лв.

HSG

245.00лв.

Пробна инцизия (биопсия)

295.00

Уретрален секрет

45.00лв.

Хистеро и Лапароскопия (HSC + LSC)

1590.00

Лапароскопски операции (LSC)

1265.00лв.

Хистероскопия диагностична

390.00лв.

Хистероскопия оперативна

705.00лв.

Инцизия и дренаж на бартолинова киста

230.00лв.

Екстирпация на бартолинова жлеза

450.00лв.

Биопсия

295.00

Първичен преглед + Ултразвук – Гастроентерология

80.00лв.

Вторичен преглед - Гастроентерология

40.00лв.

Ранна фетална морфология 11-13 г.с

175.00лв.

Ранна фетална морфология /Близнаци/ 11-13 г.с

200.00лв.

Фетална морфология 16-18 г.с

145.00лв.

Фетална морфология 20-23 г.с

170.00лв.

Фетална морфология /Близнаци / 20-23 г.с

205.00лв.

Фетална морфология / близнаци / 28-32 г.с

205.00лв.

Доплерова сонография a.Umbilicalis/MCA/a. Uterina

60.00лв.

Биопсия при всички видове ендоскопии

80.00лв.

Разширена ехография с 3 доплер изследвания

45.00лв.

Биопсия при всички видове ендоскопии

100.00лв.


Ценоразпис Асистирана репродукция


Спермограма

90.00лв.

Разширена спермограма с морфология по Крюгер

205.00лв.

Оксидативен стрес на сперматозоиди

170.00лв.

Интраутеринна инсеминация - съпружеска

425.00лв.

Интраутеринна реинсеминация - съпружеска

215.00лв.

Интраутеринна инсеминация - донорска

1170.00лв.

Интраутеринна реинсеминация - донорска

840.00лв.

Замразяване и съхранение на сперматозоиди - 1 година

425.00лв.

Тест за преживяемост при замразяване на сперматозоиди

215.00лв.

Пункция на фоликули

525.00лв.

Оплождане IVF/ICSI и култивиране на 1 яйцеклетка

490.00лв.

Оплождане IVF/ICSI и култивиране на 2 до 5 яйцеклетки

1430.00лв.

Оплождане IVF/ICSI и култивиране над 5 яйцеклетки

1815.00лв.

Замразяване на яйцеклетки/ембриони - до 2

535.00лв.

Замразяване на яйцеклетки/ембриони - до 4

650.00лв.

Замразяване на яйцеклетки/ембриони - над 5

760.00лв.

Такса за съхранение на яйцеклетки/ембриони - 6 месеца

265.00лв.

Такса за съхранение на яйцеклетки/ембриони - 1 година

530.00лв.

Такса за съхранение на яйцеклетки/ембриони - 3 години

1350.00лв.

Такса за просрочие на съхранение за 1 година

1335.00лв.

Ембриотрансфер

500.00лв.

Размразяване на яйцеклетки/ембриони

315.00лв.

Трансфер на размразени ембриони

760.00лв.

Трансфер на замразени и свежи ембриони

935.00лв.

Лазерен Хетчинг

320.00лв.

PICSI

315.00лв.

PGD на 1 свеж ембрион

1890.00лв.

PGD на 2 свежи ембриона

3055.00лв.

PGD на 3 свежи ембриона

4220.00лв.

PGD на 4 свежи ембриона

5385.00лв.

PGD на 5 свежи ембриона

6550.00лв.

PGD на 1 замразен ембрион

2205.00лв.

PGD на 2 замразени ембриона

3375.00лв.

PGD на 3 замразени ембриона

4540.00лв.

PGD на 4 замразени ембриона

5710.00лв.

PGD на 5 замразени ембриона

6870.00лв.

Такса за обработване на документи при транспорт на клетки

265.00лв.

IVF матурация

490.00лв.