parallax background

Донорство на яйцеклетки

В момента между 35 и 40 хиляди двойки с репродуктивни проблеми се нуждаят от донорски генетичен материал. Причините за това са различни, но най.често срещаните са ендометриоза, хирургическо отстраняване на част от яйчниците поради заболяване и наследствена обремененост. Това предизвиква необходимостта от даряване на генетичен материал. Според българското законодателство, донор на яйцеклетки може да стане всяка жена, която е на възраст между 18 и 35 години и е родила поне едно здраво дете. Друго условие е донорът да е клинично здрав, да няма наследствени заболявания или болести, които да поставят дарителя под риск за бъдеща бременност. Всички изисквания към донорите и начините да бъдат дарени яйцеклетки са описани в Наредба № 28 на Министерството на здравеопазването. На донорите биват извършвани съответните изследвания, за да се установи годността им. Онова, което трябва да се знае за донорството е, че то е АНОНИМНО И БЕЗВЪЗМЕЗДНО!
Единствените средства, които могат да бъдат дадени на донора /според Наредба № 28 на МЗ от 20 юни 2007г./ са: разходи, направени във връзка с акта на даряване, пътни разходи, настаняване и престой, отсъствия от работа, пропуснати ползи или причинен дискомфорт и болка.
Поради това ние – екипът на МЦ „Св. Иван Рилски” – Шумен сме убедени, че донорството на яйцеклетки е висш акт на хуманност и съпричастие!
Митове за донорството
По отношение на донорството на яйцеклетки съществуват няколко мита, които битуват в публичното пространство, но не отговарят на истината.
Един от най-разпространените е, че това е вид търговия.
Истината е, че клиниките по асистирана репродукция у нас спазват стриктно европейският регламент за донорството. Нерегламентираното заплащане е незаконно и неетично.
Друг мит е, че донорите биват подлагани на много агресивна хормонална стимулация.
Истината е, че донорите са жени, които имат запазен яйчников резерв и при тях се прилагат съвсем леки стимулации, които не увреждат здравето им и репродуктивните им способности.
Не е вярно също, че след като дарят яйцеклетки, яйчниковият запас на донорите се изчерпва. При процедурата по даряване жената губи яйцеклетки, които се равняват на стандартната загуба при 2-3 нормални цикъла.
Още един неверен мит е, че процедурата по даряване на яйцеклетки е свързана с дълъг престой в болница и е болезнена.
При изваждането на яйцеклетките в специализирана клиника, престоят трае не повече от 2-3 часа. Самата процедура е с продължителност около 15 минути и не е болезнена, тъй като се извършва с краткотрайна упойка. При упойката не се прави интубация и целта й е предимно донорите да бъдат неподвижни по време на пункцията.
Още за донорството – във видеоматериала.