parallax background

Ценоразпис

Първичен преглед при СИМП

40.00лв.

Вторичен преглед при СИМП

28.00лв.

ЛКК

30.00лв.

УЗИ по желание

26.00лв.

Превръзка хирургична

12.00лв.

Мускулна/подкожна инжекция

4.00лв.

Венозна инжекция

6.00лв.

Венозна инфузия

47.00лв.

Кардиотокография

23.00лв.

Доплерова сонография

38.00лв.

Аборт по желание

230.00лв.

Абразио

230.00лв.

HSG

175.00лв.

Уретрален секрет

31.00лв.

Изследване на цервикален секрет за степен на вл.чистота

6.00лв.

Лапароскопски операции /LSC/

910.00лв.

Хистероскопия диагностична

250.00лв.

Хистероскопия оперативна

880.00лв.

Инцизия и дренаж на бартолинова киста

167.00лв.

Екстирпация на бартолинова жлеза

318.00лв.

Конизация на маточна шийка

481.00лв.

Първичен преглед + Ултразвук – Гастроентерология

45.00лв.

Вторичен преглед - Гастроентерология

28.00лв.

Сигмоидоскопия

90.00лв.

Колоноскопия

120.00лв.

Езофагогастродуоденоскопия

100.00лв.

Биопсия при всички видове ендоскопии

30.00лв.

Ценоразпис АРТ

Спермограма

50.00лв.

Разширена спермограма с морфология по Крюгер

150.00лв.

Интраутеринна инсеминация - съпружеска

300.00лв.

Интраутеринна реинсеминация - съпружеска

50.00лв.

Интраутеринна инсеминация - донорска

500.00лв.

Интраутеринна реинсеминация - донорска

200.00лв.

Замразяване и съхранение на сперматозоиди - 1 година

250.00лв.

Тест за преживяемост при замразяване на сперматозоиди

50.00лв.

Пункция на фоликули

400.00лв.

Оплождане IVF/ICSI и култивиране на 1 яйцеклетка

400.00лв.

Оплождане IVF/ICSI и култивиране на 2 до 5 яйцеклетки

1250.00лв.

Оплождане IVF/ICSI и култивиране над 5 яйцеклетки

1600.00лв.

Замразяване на яйцеклетки/ембриони - до 2

450.00лв.

Замразяване на яйцеклетки/ембриони - до 4

550.00лв.

Замразяване на яйцеклетки/ембриони - над 6

650.00лв.

Такса за съхранение на яйцеклетки/ембриони - 6 месеца

150.00лв.

Такса за съхранение на яйцеклетки/ембриони - 1 година

300.00лв.

Ембриотрансфер

400.00лв.

Размразяване на яйцеклетки/ембриони

250.00лв.

Трансфер на размразени ембриони

650.00лв.

Трансфер на замразени и свежи ембриони

800.00лв.